Tòa TTower - Cầu Giấy

Địa chỉ: CT 12 A Cầu Giấy - Hà Nội

Số tầng: 12 

Tòa nhà: Cao cấp

Hotline: +84 9456 35310

Sản phẩm cùng loại